مرجع
تمام ساختمون‌ها به تدریج \qتحمل ضربشون\q کم میشه و بعد از مدت زمان مشخصی منقضی می‌شن.

عصبانیت

عصبانیت
حرکت و سرعت حمله نیروها رو افزایش می‌ده. ساختمون‌ها سریع‌تر حمله می‌کنن و سریع‌تر هم نیروها رو فرا می‌خونن. حملللله!

ارتقاء

  • ارتقاء
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
25
400
2
4
100
2000
3
10
200
4000
4
20
400
8000
5
50
600
20000
6
100
800
50000
7
200
1600
100000
8
---
---
---